Przepisy Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 1 lutego 2023 roku weszły w życie przepisy Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140) w części zmieniającej przepisy Kodeksu pracy. Ustawa została opublikowana w dniu 19 października 2022 r. i zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 45 ustawy nowelizującej) przewidziane zmiany w Kodeksie pracy obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmianie uległy przepisy Kodeksu pracy dotyczące uprawnień pracowników związane z rodzicielstwem. Warto tutaj zwrócić uwagę na nowelizację art. 183 Kodeksu pracy, który uległ znacznym zmianom w stosunku do poprzedniego brzmienia tego przepisu. Przepisy art. 183 k.p. dotyczą urlopu z tytułu przysposobienia.

Share:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Siedziba główna

ul. Kwiatowa 13/7
61-882 Poznań

Filia kancelarii

ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan

Adwokat Poznań

Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym, samorządowym i wodociągowym. Doradzam spółkom prawa handlowego i przedsiębiorcom indywidualnym.

Scroll to Top