Adwokat dla samorządu

Adwokat dla podmiotów administracyjnych

Od wielu lat pomagamy jednostkom samorządu terytorialnego. Doświadczenie zdobyliśmy  obsługując gminy, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe czy spółki komunalne. Prowadząc stałą, bieżącą obsługę gminy miejskiej w tym urzędu miejskiego, zdobyliśmy specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in.:

Nasze działania obejmują udzielanie pisemnych lub ustnych konsultacji i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i jego wykładni,  opiniowanie lub sporządzanie projektów umów i porozumień związanych z bieżącą działalnością j.s.t., opiniowanie lub sporządzanie projektów uchwał lub zarządzeń, występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu  sądowym,  administracyjnym oraz przed Regionalną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Adwokat dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Wśród klientów kancelarii wyjątkowe miejsce zajmują przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne poczynając od zakładów budżetowych, a kończąc na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Nierozerwalnie wiążą się one z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, odpowiadając za niezwykle ważny i wrażliwy fragment gospodarki komunalnej i zadań własnych gminy do jakich należą dostawa wody i odprowadzanie ścieków. Ta gałąź prawa i specyfika związanych z nią spraw, pozwoliła nam nabyć specjalistyczne umiejętności w zakresie:

Przedsiębiorstwa wdociągowo-kanalizacyjne, działając najczęściej w formie spółek kapitałowych przechodziły skomplikowany proces przekształcenia w spółkę z zakładu budżetowego. Jesteśmy w stanie pomóc naszym doświadczeniem w tych niełatwych działaniach poczynając od samego początku, tj.: od momentu podjęcia decyzji o przekształceniu do prawomocnego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Siedziba główna

ul. Kwiatowa 13/7
61-882 Poznań

Filia kancelarii

ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan

Adwokat Poznań

Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym, samorządowym i wodociągowym. Doradzam spółkom prawa handlowego i przedsiębiorcom indywidualnym.

Scroll to Top